TEDARİKÇİ SEÇİMİ/Supplier Selection

TEDARİKÇİ SEÇİMİ

Günümüzde pek çok işletme ürün, hizmet alımı ya da yardımcı proseslerin gerçekleştirilmesinde,
tedarikçi firmalardan destek almaktadır.
Tedarikçilerden sağlanan unsurlar yemek, temizlik işleri gibi hizmetlerden,
ürün alımı   yada bazı fason işçiliklerin tedarikçide ya da tedarikçi vasıtası ile gerçekleştirilmesi gibi
çok geniş bir yelpazeyi kapsayabildigi gibi bazı şirketler bir ürünlerinin tüm üretim süreci veya
lojistik-depo yönetimi gibi ana süreçlerini dahi tedarikçileri üzerinden gerçekleştirmeyi tercih edebilmektedir.

Günümüz rekabet koşullarında etkin tedarikçi seçimi ile tedarikçi yönetimi ve geliştirmesi şirketler için hedeflerine ulaşma yolunda büyük önem teşkil etmektedir.Tedarik zinciri birbirine bağlı birçok halkadan oluşmaktadır ve tedarikçiler de bu halkalardan biri konumundadır,bu zincir en zayıf halkası kadar kuvvetlidir ki işletmeler kendi süreçlerini ne kadar azami dikkat ile yönetirlerse yönetsinler,tedarikçi kaynaklı herhangi bir aksaklık nedeni ile tüm süreçleri etkilenebilir.

Örneğin 2007 yılında Boeing şirketi 787 Dreamliner model uçak üretiminde gerekli olan perçinlerin eksikliği sebebi ile yerine geçici perçinler kullanılmak durumunda kalmış ve üretimdeki bu sıkıntı sebebi ile modelin piyasaya çıkışını ertelemişti.

Tedarikçilerle çalışmak ve tedarikçi yönetimi işletmeler için üzerinde durulması gereken
en önemli konulardan biridir.Tedarikçi ile olan ilişkiler ise tedarikçi seçimi ile başlar.Tedarikçi seçerken dikkat edilecek hususlar,geçmişten günümüze yukarıda sözünü ettiğimiz tedarik zinciri kavramının gelişimi ile birlikte değişiklik göstermiş olup,önceleri uygun fiyat ve yakın mesafe gibi aranan sadece birkaç kriter varken günümüzde tedarikçi seçimi başlı başına bir süreç halini almış,ve tedarikçilerde aranan kriterler artmıştır.

İşletmeler evvela yeni tedarikçi bulma ve mevcut tedarikçilerine alternatif olabilecek tedarikçiler için bir portföy oluşturmanın önemini anlamalıdır.Tedarikçi seçim süreci öncelikle amacın değerlendirilmesi, amaca doğrultusunda kriterlerin belirlenmesi,belirlenen kriterlere göre bulunan uygun tedarikçilerin ön değerlendirilmesi ve ardından son seçimin yapılması gibi birkaç aşamadan oluşur..İşletmeler uygun tedarikçileri tespit ederek tedarikçiler hakkında bilgi topladıktan sonra belirlerdikleri kriterler doğrultusunda potansiyel tedarikçileri değerlendirirler;bunlar ise kalite, ürün, firma gibi ana kriterleri ve bunların altındaki alt kriterleri barındırmaktadır.Kalite ana kriteri; Zamanında teslim, kapasite yeterliliği, satış sonrası servis,Ürün ana kriteri; Fiyat, verimlilik

Firma ana kriterleri; Tedarikçinin coğrafi yeri, tecrübe, yönetim becerisi, sorumluluk alma, bilgiyi baylaşma isteği,teknik yetenek, yenilik yapma gibi alt kriterlerden oluşmaktadır.Kriterler tedarik edilecek ürüne ve amaca göre değişiklik gösterebilmektedir ve bu doğrultuda tanımlanmalıdır.Tedarikçi seçim süreci aranan tedarikçinin bulunaması ile sona ermeyen bilakis mevcut tedarikçilerin izlenmesi, geliştirilmesi ve kriterler yönünden daha yarar sağlayabilecek yeni tedarikçiler ile değiştirilmesi amaçlarını taşıyan ve sürekliligi olan bir süreçtir.

Kaynak www.satinalmalojistik.com

Sitemiz için www.lccsuppliers.com

Bir cevap yazın