E-ihale,Elektronik ihale Uygulamaları

Elektronik ihale artık dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini ve gücünü göstermeye başladı. Hemen hemen tüm büyük firmalar e- ihale sistemi ile tedarik zincirini iyileştirip güçlendiriyor. Sadece Türkiye’de değil dünyadaki büyük satın alma gücüne sahip firmalar ile buluşma imkanı sağlayabiliyor. Birden fazla tedarikçinin bulunduğu e- ihale platformunda bütün tedarikçi firmaar birbirinin alım gücünü görebildikleri için de haksız bir rekabet ortadan kalkarken tedarik zinciri oluşturmak isteyen firma için de çok iyi bir kazanım sağlanıyor. E- ihale hizmeti veren firmalar çok iyi seçilmeli ve çok iyi bir raporlama süreci sunmalıdır ki bu sistemi kullanmak isteyen firma en iyi kazanımını sağlayabilsin.

E-ihale yöntemlerine ve uygulamalarına bakıldığında bu avantajlar göze çarpıyor. İyi bir ihale sonucunda yüksek kazanım, şeffaflık, doğru rekabet,iyi bir raporlama vb e- ihale uygulamalarında bu avantajlar sağlanırken şirketler de e- ihale yöntemini kullanarak bu uygulama ile gelişmeye devam ediyorlar. Bu sayede de e- ihale uygulamaları da Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de gelişerek ve hızla yayılarak büyüyor. Bu da tedarik zinciri için  en iyi fiyat teklifi anlamına gelebiliyor.

Elektronik ihale bir şirketin tedarik zincirini alımındaki en son aşamadır. E-ihale uygulamasında alım konusunun başarılı olabilmesi için öncesindeki hazırlık aşamaları büyük önem taşımaktadır. Alıcı firmanın ihaleden kazançlı sonuç alması için iyi bir hazırlık sürecinden geçmiş olması gerekir. Satın alma işlemleri sırasıyla satın alma talebinin yetkililere ulaşması ile başlar ve devam eder. Bundan sonraki adım ise idari ve teknik şartların belirlenmesidir. Alım sürecinde hizmeti belirlenen şartlara göre tedarik edecek ve tedarik zincirini oluşturacak firmadan ilk teklifler alınır. Bu süreç ile e- ihale uygulaması devam eder. Tedarik zinciri oluşturmak isteyen firmaların ihalesine yapılan bu teklifler değerlendirildikten sonra e-ihale sürecine geçilir.  Alımın e-ihale ile sonuçlandırılması içi uygun koşulların sağlanması ve kazancın bu uygulama çerçevesinde olması son derece önemlidir. E- ihale sürecine dahil olacak firmalar ile teknik bilgiler eksiksiz ve eşit şekilde paylaşılmalıdır. Eksik bilgi ve yanlış bilgi ihalenin başarısızlığına neden olabilir. Bu yüzden iyi bir elektronik ihale hizmeti veren firma ile çalışmak önemlidir. Tedarik zincirini satın almak isteyen firma tekliflerini hep belirli düzeyde yapmalıdır. Yani verdiği teklifler arasında uçurum var ise bu olumsuz bir sonuçlanmaya neden olacağı için başından beri verdiği teklifte istikrarlı sürekli artan ya da azalan bir teklif sunmalıdır. Satın almayı isteyen firmalar arasında kalite, içerik ve teknik açıdan eşitlik olması söz konudur. E- ihale uygulamasında şartlar her zaman eşit olmalıdır.

E-ihale uygulamasının başarılı olabilmesi için aynı zamanda da tedarikçi firmanın yani ihaleye katılacak satın alma gücüne sahip olan firmaların sayısının yeterli olması gerekir. En az iki firma ile ihale yürütülmelidir ki iyi bir rekabet ortamı sağlanabilsin ve tedarikçi firmalar eşit şekilde rekabet ederken alıcı  firma da kazanımını sağlayabilsin. E-ihale uygulaması son bulduğunda ve ihale sonuçlandığında alımı gerçekleştiren firmanın kararını tedarikçi firmalara bildirmesi, bir sonraki alım süreçlerini de etkileyecektir. Kalite buna göre artacak ve e-ihale sistemine talep de buna doğru orantılı olarak yükselecektir.

E- ihale uygulamalarında satın alma güçlerini kontrol edebilmek ve adil bir rekabet platformunda satın alma gerçekleştirmek firmalar için büyük avantaj sağlamaktadır. Firmaların e-ihale uygulamalarında kazanım sağlayabilmesi yine belirtilen kriterlere uyması ile olabilir. Yine de dünyada ve  Türkiye’de bir çok büyük şirket tarafından uygulanan bu yöntem doğru yol izlendiği taktirde asla kaybetmeye olanak vermeyecektir.

https://www.bideg.com/?lang=tr

Bir cevap yazın